SOUBORY ZUČ

KANTIKA LITOVEL

Smíšený pěvecký sbor

KANTIKA vznikla v Chudobíně po 21.8.1968 z iniciativy pana Tomáše Nedomu, někdejšího ředitele místní školy.

První vystoupení sboru bylo dne 27.10.1968 u příležitosti 50. výročí založení samostatné republiky. Původní název zněl chudobínský pěvecký sbor. Od roku 1970 sbor změnil název na Cantica, který byl v roce 1974 počeštěn. Místo působení sboru bylo v roce 1977 přeneseno do Litovle.

Nosný program je zaměřen na díla starých mistrů z období renesance a baroka. Významné místo však zaujaly i skladby z období klasicismu a romantismu. Soubor se však nevyhýbá ani skladbám autorů 20. století a současných žijících autorů. Pozornost je věnována i úpravám lidových písní.

Od roku 2003 je uměleckou vedoucí a dirigentkou paní Irena Blektová, která převzala taktovku po panu Vlastimilu Nedomovi, který vedl sbor 35 let.

předseda: Ing. Zdeněk Zavadil

tel.: 608 811 822
e-mail: zd.za@seznam.cz
www.kantika.estranky.cz

sbormistr: Irena Blektová

STUDIO ATELIER

Litovelští výtvarníci
Seskupení výtvarníků z Litovle a blízkého okolí. Pravidelně vystavují ve výstavní síni Městského klubu, ale také po celé republice.
Nejúspěšnějšími členy jsou: vedoucí Studia Atelier – výrobce šperků pan Jiří Tomanec, který se stejně tak, jako keramička Miluše Hlavinková zúčastňuje jarmarků po celé republice.
vedoucí: Jiří Tomanec
tel.: 731 054 653
e-mail: jiritomanec@seznam.cz

FOTOKLUB LITOVEL

Fotoklub je otevřen všem zájemcům o tvůrčí fotografii a je schopen zajistit výstavy svých členů také mimo Litovel.

Dnešní fotoklub má přes 20 členů a schází se pravidelně 2x za měsíc ve vlastní klubovně, která je zároveň fotokomorou i fotoateliérem. Členové jsou nejen Litoveláci, ale mnozí dojíždějí z blízkého, či vzdálenějšího okolí (z Olomouce či Mohelnice). Někteří pracují výhradně s barvou, jiní zase pouze černobíle. Přínosem je, že mladí členové navštěvují školu výtvarné fotografie v Olomouci. Fotoklub důstojně reprezentuje Město, a to v celonárodním měřítku. Svědčí o tom každoroční umístění aktivních členů v mnoha fotografických soutěžích.

vedoucí: Ing. Pavel Dačický
tel.: 602 518 379
e-mail: fotoklub@fotoklublitovel.cz
www.fotoklublitovel.cz

Oblasti zájmové umělecké činnosti

SLOVESNÉ OBORY
 • amatérské divadlo dospělých
 • amatérské loutkové divadlo
 • dětské amatérské divadlo s dramatickou výchovou dětí
 • umělecký přednes
 • autorské netradiční divadlo, malé jevištní formy s využitím malých hud. žánrů
 • estrády
 • dramatická tvorba
 • literární tvorba
 • literární tvorba (poezie, próza)
 • lidový slovesný folklor
HUDEBNÍ OBORY
 • sólová hra na hudební nástroj
 • symfonická a komorní hra provozovaná neprofesiálně hudebními tělesy
 • populární hudba, jazz, blues, ethno, folk, šanson, taneční hudba neprofesionálních hudebních skupin
 • lidový hudební folklor
 • vokální tvorba jednotlivců : vážná hudba, folklor, pop music aj.
 • sborová vokální tvorba
 • skladatelská neprofesionální činnost ve všech hudebních žánrech
TANEČNÍ OBORY
 • lidový tanec sólový, ve dvojici, skupinový a lidové hry s tanečními prvky
 • amatérský klasický balet a moderní scénický tanec
 • společenský tanec ve dvojici nebo ve skupině
 • pohybová výchova – jazzbalet, rytmika, taneční gymnastika
VÝTVARNÉ OBORY
 • amatérská výtvarná tvorba – zejména malířská, sochařská, grafická
 • amatérská tvorba v oblasti užitého umění
 • lidová umělecká tvorba
 • amatérská fotografie
 • amtérský film
OSTATNÍ OBORY
 • neprofesionální artistika
 • kouzelníci
 • diskotéky – moderátor, DJ