Pořádané kurzy

Pořádáme tyto taneční kurzy (otevřeny jsou podle zájmu)

  • Taneční kurz pro mládež září až listopad 11 lekcí
  • Taneční kurz pro dospělé září až listopad 9 lekcí
  • Taneční kurz pro pokročilé leden – březen 8 lekcí
  • Tance pro ženy září – listopad 8 lekcí

Kontaktní údaje
další informace na tel.: 585 150 499, 775 339 098 – Jana Němečková
e-mail: vstupenky@mklitovel.cz

Platby za kurz
Platby za kurz v pokladně MK budova Záložny TIC Litovel
nebo na účet 35-7816970247/0100 do pozn.: CELÉ JMÉNO

(osoby mladší 18 let uvedou také kontakt na rodiče)

Souhlasím