KRUH PŘÁTEL HUDBY

Předsedkyně zájmového sdružení : Ing. Helena Najmanová

Kruh přátel hudby má v Litovli velmi dlouhou tradici, ten původní vznikl v roce 1973. KPH Litovel je tak jedním z prvních, které v ČR vůbec vznikly. Iniciátorem vzniku KPH a prvním předsedou byl Vlastimil Nedoma. I tehdejší Kruh přátel však navazoval na předchozí letitou tradici vystoupení špičkových hudebních interpretů, která sahá až do meziválečného období.

Pravidelné koncerty jsou organizovány z popudu Českého hudebního fondu, jenž se vedle nadací dodnes dílčím způsobem podílí na mimořádné kvalitě koncertů KPH. Od založení KPH v Litovli se tu již uskutečnilo více než 200 koncertů a zdejšímu publiku se tak představilo na 500 umělců – sólistů i nejrůznějších hudebních těles.
Svou vysokou úroveň si koncerty KPH udržely i po roce 1994, kdy se vedení KPH ujala Ing. Helena Najmanová. Výbor KPH velmi citlivě vybíral špičkové pořady, novinkou pak byly koncerty pořádané v netradičním prostředí, a to v prostředí varny pivovaru a také v jeskynních prostorách v Mladči.
Špičkové koncerty komorní hudby jsou velmi finančně náročnou záležitostí. Protože nelze očekávat pokrytí nákladů z jejich návštěvností, je tedy nutné neustále vyhledávat pomoc z řad sponzorů.

► Koncertní sezóna 2018