Soubory ZUČ

 

KANTIKA LITOVEL

 
Smíšený pěvecký sbor
KANTIKA vznikla v Chudobíně po 21.8.1968 z iniciativy pana Tomáše Nedomu, někdejšího ředitele místní školy.
První vystoupení sboru bylo dne 27.10.1968 u příležitosti 50. výročí založení samostatné republiky. Původní název zněl chudobínský pěvecký sbor. Od roku 1970 sbor změnil název na Cantica, který byl v roce 1974 počeštěn. Místo působení sboru bylo v roce 1977 přeneseno do Litovle.
 Zjistit více
 
 
 

STUDIO ATELIER

 
Litovelští výtvarníci
Seskupení výtvarníků z Litovle a blízkého okolí. Pravidelně vystavují ve výstavní síni Městského klubu, ale také po celé republice.
Nejúspěšnějšími členy jsou: vedoucí Studia Atelier - výrobce šperků pan Jiří Tomanec, který se stejně tak, jako keramička Miluše Hlavinková zúčastňuje jarmarků po celé republice.
vedoucí: Jiří Tomanec
tel.: 731 054 653
e-mail: jiritomanec@seznam.cz

 
 
 

FOTOKLUB LITOVEL

 
Fotoklub je otevřen všem zájemcům o tvůrčí fotografii a je schopen zajistit výstavy svých členů také mimo Litovel.Dnešní fotoklub má přes 20 členů a schází se pravidelně 2x za měsíc ve vlastní klubovně, která je zároveň fotokomorou i fotoateliérem. Členové jsou nejen Litoveláci, ale mnozí dojíždějí z blízkého, či vzdálenějšího okolí (z Olomouce či Mohelnice). Někteří pracují výhradně s barvou, ... Zjistit více
 
 
 
 
 
 

 

Oblasti zájmové umělecké činnosti

 
SLOVESNÉ OBORY
 
HUDEBNÍ OBORY
 
TANEČNÍ OBORY
 
VÝTVARNÉ OBORY
 
OSTATNÍ OBORY