Kulturní dům v Litovli | Městský klub

Toto kulturní zařízení je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou. O jeho zřízení ke dni 1. ledna 1992 rozhodlo zastupitelstvo města Litovel. Městský klub v současné době provozuje také svou VÝSTAVNÍ SÍŇ, kde se především prezentují výtvarná umělecká díla studia ATELIER fotografů a výtvarníků působících v městě Litovli, jeho regionu a nebo z jiných měst ČR.

Programová realizace akcí vzdělávacích, poznávacích, zábavných i činnost zájmových uměleckých skupin vychází z dramaturgického plánu Městského klubu, který je základním předpokladem pro zajištění kulturních služeb a kulturního servisu občanům města.
 
 

Měsíční program

 
Pořádání a zprostředkování uměleckých produkcí pro všechny věkově sociální skupiny.


 
 
 

Kalendář akcí

 
Podívejte se co pro Vás chystáme v Litovli. Přehled kulturních akcí, festivalů, divadelních akcí, výstav, sportovních akcí, ...
 
 
 

Pronájem sálu

 
K Vašim firemním, nebo soukromým akcím lze využít některé z nabízených prostor.

 
 
 
 
 
 

Městský klub

 
Ve své činnosti se Městský klub řídí svou ZŘIZOVACÍ LISTINOU (poslední novelizace v květnu 2005). Ta vymezuje práva a povinnosti tohoto kulturního zařízení a celkový rozsah jeho činnosti. Blíže specifikováno: Jaké kulturní služby má Městský klub poskytovat občanům města a jeho regionu.


 
Mezi činnosti patří:

  • pořádání a zprostředkování uměleckých produkcí pro všechny věkově sociální skupiny
  • podporovat činnost Zájmových uměleckých skupin (ZUČ)
  • vydavatelská činnost
  • kurzovní činnost
  • spoluúčast na pořádání městských nebo zahraničních kulturně-společenských akcích
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Městský klub Litovel - fotografie z akcí